هدایت به بالای صفحه

شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ - Saturday 20 October 2018
توضیحات
کد خبر : 2549
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۷:۴۴
۴۰۶ views بازدید

دانلود ترتیل صفحات استاد منشاوی؛

دانلود ترتیل صفحات استاد منشاوی

دانلود ترتیل صفحات قرآن استاد منشاوی :     در زیر ترتیل استاد منشاوی برای هر صفحه قرار داده شده است که با کلیک بر روی شماره هر صفحه دانلود برای شما باز خواهد شد :    ۱  ۱۰۱ ۲۰۱ ۳۰۱ ۴۰۱ ۵۰۱ ۲ ۱۰۲ ۲۰۲ ۳۰۲ ۴۰۲ ۵۰۲ ۳ ۱۰۳ ۲۰۳ ۳۰۳ ۴۰۳ ۵۰۳ ۴ ۱۰۴ ۲۰۴ ۳۰۴ ۴۰۴ ۵۰۴ ۵ ۱۰۵ ۲۰۵ ۳۰۵ […]

دانلود ترتیل صفحات قرآن استاد منشاوی :

 

 

در زیر ترتیل استاد منشاوی برای هر صفحه قرار داده شده است که با کلیک بر روی شماره هر صفحه دانلود برای شما باز خواهد شد :

   ۱ ۱۰۱۲۰۱۳۰۱۴۰۱۵۰۱
۲۱۰۲۲۰۲۳۰۲۴۰۲۵۰۲

۳

۱۰۳۲۰۳۳۰۳۴۰۳

۵۰۳

۴۱۰۴۲۰۴۳۰۴۴۰۴۵۰۴
۵۱۰۵۲۰۵۳۰۵۴۰۵۵۰۵
۶۱۰۶۲۰۶۳۰۶۴۰۶۵۰۶
۷۱۰۷۲۰۷۳۰۷۴۰۷۵۰۷
۸۱۰۸۲۰۸۳۰۸۴۰۸۵۰۸
۹۱۰۹۲۰۹۳۰۹۴۰۹۵۰۹
۱۰۱۱۰۲۱۰۳۱۰۴۱۰۵۱۰
۱۱۱۱۱۲۱۱۳۱۱۴۱۱۵۱۱
۱۲۱۱۲۲۱۲۳۱۲۴۱۲۵۱۲
۱۳۱۱۳۲۱۳۳۱۳۴۱۳۵۱۳
۱۴۱۱۴۲۱۴۳۱۴۴۱۴۵۱۴
۱۵۱۱۵۲۱۵۳۱۵۴۱۵۵۱۵
۱۶۱۱۶۲۱۶۳۱۶۴۱۶۵۱۶
۱۷۱۱۷۲۱۷۳۱۷۴۱۷۵۱۷
۱۸۱۱۸۲۱۸۳۱۸۴۱۸۵۱۸
۱۹۱۱۹۲۱۹۳۱۹۴۱۹۵۱۹
۲۰۱۲۰۲۲۰۳۲۰۴۲۰۵۲۰
۲۱۱۲۱۲۲۱۳۲۱۴۲۱۵۲۱
۲۲۱۲۲۲۲۲۳۲۲۴۲۲۵۲۲
۲۳۱۲۳۲۲۳۳۲۳۴۲۳۵۲۳
۲۴۱۲۴۲۲۴۳۲۴۴۲۴۵۲۴
۲۵۱۲۵۲۲۵۳۲۵۴۲۵۵۲۵
۲۶۱۲۶۲۲۶۳۲۶۴۲۶۵۲۶
۲۷۱۲۷۲۲۷۳۲۷۴۲۷۵۲۷
۲۸۱۲۸۲۲۸۳۲۸۴۲۸۵۲۸
۲۹۱۲۹۲۲۹۳۲۹۴۲۹۵۲۹
۳۰۱۳۰۲۳۰۳۳۰۴۳۰۵۳۰
۳۱۱۳۱۲۳۱۳۳۱۴۳۱۵۳۱
۳۲۱۳۲۲۳۲۳۳۲۴۳۲۵۳۲
۳۳۱۳۳۲۳۳۳۳۳۴۳۳۵۳۳
۳۴۱۳۴۲۳۴۳۳۴۴۳۴۵۳۴
۳۵۱۳۵۲۳۵۳۳۵۴۳۵۵۳۵
۳۶۱۳۶۲۳۶۳۳۶۴۳۶۵۳۶
۳۷۱۳۷۲۳۷۳۳۷۴۳۷۵۳۷
۳۸۱۳۸۲۳۸۳۳۸۴۳۸۵۳۸
۳۹۱۳۹۲۳۹۳۳۹۴۳۹۵۳۹
۴۰۱۴۰۲۴۰۳۴۰۴۴۰۵۴۰
۴۱۱۴۱۲۴۱۳۴۱۴۴۱۵۴۱
۴۲۱۴۲۲۴۲۳۴۲۴۴۲۵۴۲
۴۳۱۴۳۲۴۳۳۴۳۴۴۳۵۴۳
۴۴۱۴۴۲۴۴۳۴۴۴۴۴۵۴۴
۴۵۱۴۵۲۴۵۳۴۵۴۴۵۵۴۵
۴۶۱۴۶۲۴۶۳۴۶۴۴۶۵۴۶
۴۷۱۴۷۲۴۷۳۴۷۴۴۷۵۴۷
۴۸۱۴۸۲۴۸۳۴۸۴۴۸۵۴۸
۴۹۱۴۹۲۴۹۳۴۹۴۴۹۵۴۹
۵۰۱۵۰۲۵۰۳۵۰۴۵۰۵۵۰
۵۱۱۵۱۲۵۱۳۵۱۴۵۱۵۵۱
۵۲۱۵۲۲۵۲۳۵۲۴۵۲۵۵۲
۵۳۱۵۳۲۵۳۳۵۳۴۵۳۵۵۳
۵۴۱۵۴۲۵۴۳۵۴۴۵۴۵۵۴
۵۵۱۵۵۲۵۵۳۵۵۴۵۵۵۵۵
۵۶۱۵۶۲۵۶۳۵۶۴۵۶۵۵۶
۵۷۱۵۷۲۵۷۳۵۷۴۵۷۵۵۷
۵۸۱۵۸۲۵۸۳۵۸۴۵۸۵۵۸
۵۹۱۵۹۲۵۹۳۵۹۴۵۹۵۵۹
۶۰۱۶۰۲۶۰۳۶۰۴۶۰۵۶۰
۶۱۱۶۱۲۶۱۳۶۱۴۶۱۵۶۱
۶۲۱۶۲۲۶۲۳۶۲۴۶۲۵۶۲
۶۳۱۶۳۲۶۳۳۶۳۴۶۳۵۶۳
۶۴۱۶۴۲۶۴۳۶۴۴۶۴۵۶۴
۶۵۱۶۵۲۶۵۳۶۵۴۶۵۵۶۵
۶۶۱۶۶۲۶۶۳۶۶۴۶۶۵۶۶
۶۷۱۶۷۲۶۷۳۶۷۴۶۷۵۶۷
۶۸۱۶۸۲۶۸۳۶۸۴۶۸۵۶۸
۶۹۱۶۹۲۶۹۳۶۹۴۶۹۵۶۹
۷۰۱۷۰۲۷۰۳۷۰۴۷۰۵۷۰
۷۱۱۷۱۲۷۱۳۷۱۴۷۱۵۷۱
۷۲۱۷۲۲۷۲۳۷۲۴۷۲۵۷۲
۷۳۱۷۳۲۷۳۳۷۳۴۷۳۵۷۳
۷۴۱۷۴۲۷۴۳۷۴۴۷۴۵۷۴
۷۵۱۷۵۲۷۵۳۷۵۴۷۵۵۷۵
۷۶۱۷۶۲۷۶۳۷۶۴۷۶۵۷۶
۷۷۱۷۷۲۷۷۳۷۷۴۷۷۵۷۷
۷۸۱۷۸۲۷۸۳۷۸۴۷۸۵۷۸
۷۹۱۷۹۲۷۹۳۷۹۴۷۹۵۷۹
۸۰۱۸۰۲۸۰۳۸۰۴۸۰۵۸۰
۸۱۱۸۱۲۸۱۳۸۱۴۸۱۵۸۱
۸۲۱۸۲۲۸۲۳۸۲۴۸۲۵۸۲
۸۳۱۸۳۲۸۳۳۸۳۴۸۳۵۸۳
۸۴۱۸۴۲۸۴۳۸۴۴۸۴۵۸۴
۸۵۱۸۵۲۸۵۳۸۵۴۸۵۵۸۵
۸۶۱۸۶۲۸۶۳۸۶۴۸۶۵۸۶
۸۷۱۸۷۲۸۷۳۸۷۴۸۷۵۸۷
۸۸۱۸۸۲۸۸۳۸۸۴۸۸۵۸۸
۸۹۱۸۹۲۸۹۳۸۹۴۸۹۵۸۹
۹۰۱۹۰۲۹۰۳۹۰۴۹۰۵۹۰
۹۱۱۹۱۲۹۱۳۹۱۴۹۱۵۹۱
۹۲۱۹۲۲۹۲۳۹۲۴۹۲۵۹۲
۹۳۱۹۳۲۹۳۳۹۳۴۹۳۵۹۳
۹۴۱۹۴۲۹۴۳۹۴۴۹۴۵۹۴
۹۵۱۹۵۲۹۵۳۹۵۴۹۵۵۹۵
۹۶۱۹۶۲۹۶۳۹۶۴۹۶۵۹۶
۹۷۱۹۷۲۹۷۳۹۷۴۹۷۵۹۷
۹۸۱۹۸۲۹۸۳۹۸۴۹۸۵۹۸
۹۹۱۹۹۲۹۹۳۹۹۴۹۹۵۹۹
۱۰۰۲۰۰۳۰۰۴۰۰۵۰۰۶۰۰

۶۰۱                        ۶۰۲                       ۶۰۳                       ۶۰۴ 

امیدواریم با دانلود این مجموعه به روان خوانی و رعایت قواعد در خواندن قرآن کمکی کرده باشیم .

منابع :
نویسندگان :
چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 4
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

*

codeویتامین ث